Aktualności

  • 19-10-2017

Przedszkolaki z wizytą na budowie

Dzieci z Przedszkola Komunalnego Nr 3, przy ul. Waszyngtona w Szprotawie nie mogą doczekać się przeprowadzki do nowego obiektu. Odwiedziły plac budowy. Wizyta dostarczyła im wiele radości.
Przedszkolaki z ciekawością oglądały jak powstają ściany budynku nowego przedszkola, w którym na parterze znajdzie się sześć sal zabaw wraz z węzłami sanitarnymi dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych i pomieszczeniami porządkowymi, salą wielofunkcyjną, jadalnią z zapleczem socjalno-gospodarczym i szatnią. Piętro zostanie przeznaczone na pomieszczenia administracyjno-biurowe, tj. gabinet dyrektora z sekretariatem, biura dla nauczycieli, gabinet metodyczny, archiwum, WC oraz pomieszczenia socjalne dla nauczycieli. Wokół budynku powstanie zmodernizowany plac zabaw i parking. Placówka wyposażona zostanie w nowy sprzęt dydaktyczny umożliwiający prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych. Inwestycja przyniesie wiele korzyści dla dzieci, rodziców jak i mieszkańców całej gminy. Nastąpi poprawa warunków lokalowych niezbędna dla rozwoju oraz jakości prowadzonych zajęć edukacji przedszkolnej. Zwiększy się dostępność do nowoczesnej edukacji przedszkolnej.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Przedszkolaki z wizytą na budowie

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją