Aktualności

  • 14-09-2018

Przebudowa Magdalenek potrwa do jesieni

Zwiększenie całkowitej wartości projektu oraz wydłużenie rzeczowej i finansowej realizacji projektu, to efekt podpisanego w dniu 29.08.2018 r. aneksu do umowy o dofinansowanie przebudowywanego budynku po dawnym klasztorze Magdalenek.
Przebudowa z rozbudową dawnego klasztoru Magdalenek trwa już półtora roku. Z uwagi na dużą wartość historyczną budynku inwestycja prowadzona jest pod ścisłym nadzorem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze. Podpisany aneks do umowy o dofinansowanie na zwiększenie całkowitej wartości projektu o roboty dodatkowo-zamienne jest efektem zaleceń konserwatorskich i wprowadzonych zmian do pozwolenia na budowę.
Tym samym przesunięciu uległ termin realizacji inwestycji, której rozliczenie planuje się na dzień 31.10.2018 r.
Wartość projektu po wprowadzonych zmianach wynosi 5.606.495,45 zł. Stan zaawansowania robót budowlano-montażowych kształtuje się na poziomie 70%. Ściany na I i II piętrze zostały pomalowane. Na parterze położono posadzki. Obecnie prace skupiają się w sali renesansowej, w której wyremontowano i otynkowano sklepienia. Położono instalacje elektryczne i centralnego ogrzewania. W następnej kolejności nastąpi gruntowanie ścian oraz położenie posadzki. Na zewnątrz budynku trwa montaż szybu windy i malowanie ściany północno-zachodniej. W planach jest położenie płytek podłogowych w dobudówce.
Gmina wydała już na realizację projektu ponad 4 mln zł, w tym uzyskała 1,8 mln dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO-Lubuskie 2020, poddziałania 9.2.1 „Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT”.  

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Przebudowa Magdalenek potrwa do jesieni

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją