Aktualności

  • 07-08-2020

Szybkie tempo prac w przedszkolu przy Rolnej

Do jesieni br. mają potrwać prace budowlano-montażowe związane z termomodernizacją Przedszkola Komunalnego Nr 1, przy ul. Rolnej w Szprotawie. Realizacja rzeczowa unijnej inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
 
Od połowy lipca trwają roboty budowlano-montażowe związane z poprawą efektywności energetycznej Przedszkola Komunalnego Nr 1 przy ul. Rolnej w Szprotawie, które wykonuje firma ZISICO Sp. z o.o. ze Szprotawy. Wykonawca wykonał docieplenie stropodachu materiałem termoizolacyjnym. Ocieplił elewację dwóch ścian zewnętrznych budynku. Zamontował instalację fotowoltaiczną na dachu. Wewnątrz budynku wymienił oprawy oświetleniowe na oprawy LED. Zdemontował centralne ogrzewanie oraz rozpoczął montaż nowej instalacji. Rozpoczął roboty remontowe kotłowni.  Wszystkie prace muszą zostać zakończone do 30.10.2020 r. Nadzór inwestorski nad pracami sprawuje Firma Projektowo-Consultingowa „Eko-Energia” Kazimierz Miselis z Zielonej Góry. Realizacja zadania ma na celu zmniejszyć zapotrzebowanie na energię pierwotną, zredukować emisję CO2, zoptymalizować zużycie energii elektrycznej i zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w zakresie gospodarki energetycznej.
Na realizację przedmiotowej inwestycji gmina wyda ponad 1,4 mln złotych, w tym 1,1 mln będzie stanowiła unijna dotacja. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją