Aktualności

  • 16-12-2020

Aneks na Rolną podpisany

15 grudnia 2020 r.  burmistrz Mirosław Gąsik podpisał aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn.  „Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Komunalnego Nr 1, przy ul. Rolnej 1 w Szprotawie poprzez głęboką termomodernizację z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”. Zmiany dotyczą m.in. dostosowania wskaźników rezultatu do wyników audytu energetycznego.
 
Przedsięwzięcie termomodernizacji budynku Przedszkola przy Rolnej zrealizowane zostało w pełnym wymiarze zaplanowanych prac. Ich efektem będzie oszczędność energii wykorzystywanej do ogrzewania budynku czy zmniejszenie szkodliwego oddziaływania zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kompleksowa modernizacja obejmowała m. in. ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu i podłogi na gruncie, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, modernizację systemu centralnego ogrzewania, w tym montaż pompy ciepła. Wymienione zostało również oświetlenie na nowe lampy energooszczędne. Zamontowana została instalacja fotowoltaiczna oraz instalacja systemu monitorowania i zarządzania energią. Odmalowane zostały pomieszczenia i sale zabaw.
 
Treść podpisanego aneksu dotyczy m. in. dostosowania pozycji kosztowych projektu do wartości poprzetargowych, modyfikacji zakresu rzeczowego inwestycji, usunięcia wskaźnika zatrudnieniowego, zmiany wskaźników rezultatu w oparciu o wyniki audytu energetycznego oraz dostosowania ilości publikacji artykułów prasowych w ramach promocji projektu.
 
Inwestycja, zrealizowana przez firmę ZISICO Sp. z o.o. ze Szprotawy, współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -  Lubuskie 2020 oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła  1.512.573,44 zł brutto, dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO-Lubuskie 2020 – 1.149.990,28 zł, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 178.963,84 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją