Aktualności

  • 05-05-2022

Najbliższe plany na polsko- niemieckie działania projektowe

14 oraz 15 kwietnia 2022 r., w Urzędzie Miejskim w Szprotawie Katarzyna Dziedzic koordynator projektu pn. „Integracja mieszkańców poprzez transgraniczną polsko-niemiecką edukację ekologiczną w Szprotawie i Sprembergu” spotkała się z nauczycielami oraz z dyrektorem szprotawskiej Jedynki celem omówienia planu kolejnych działań w ramach realizowanego przedsięwzięcia.
 
Koordynator wraz z nauczycielami omówiła plany związane ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Dziecka. Z tej okazji zorganizowany zostanie wyjazd dzieci ze Szprotawy do Sprembergu, aby wspólnie z niemieckimi przyjaciółmi świętować tą niezwykle miłą uroczystość.
 
Podczas rozmów poruszono również kwestie organizacji zaplanowanych w projekcie innych przedsięwzięć oraz omówiono listę niezbędnych zakupów, które będą potrzebne do ich przeprowadzenia.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją