Aktualności

  • 10-04-2018

Transgraniczna współpraca na rzecz osób niepełnosprawnych

7 lutego 2018 r., w Szprotawie odbyło się spotkanie pomiędzy Gminą Szprotawa a stowarzyszeniem pożytku publicznego Albert-Schweitzer-Familienwerk e.V. ze Sprembergu, którego celem było omówienie warunków współpracy transgranicznej pomiędzy osobami niepełnosprawnymi ze Sprembergu i Szprotawy.
Współpraca kompleksowo koordynowana będzie przez Polsko-Niemieckie Centra Kształcenia i Wymiany w Szprotawie i Sprembergu. Partnerzy planują wspólnie zrealizować, w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 projekt, którego celem jest popularyzacja w naszym euroregionie zakładania społecznych grup samopomocy dla osób niepełnosprawnych, jak również osób dotkniętych różnymi chorobami.
Projekt pn. „Tworzenie polsko-niemieckiej płaszczyzny dla zintegrowanych społecznych działań socjalnych w zakresie opieki zdrowotnej ” polegać ma na pomocy osobom niepełnosprawnym w ich aktywizacji społecznej poprzez współpracę niemieckiego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych ze Szprotawskim Zakładem Aktywizacji Zawodowej. W ramach projektu powstanie w szprotawskim zakładzie budżetowym sala konferencyjna wyposażona w sprzęt multimedialny. W planie są polsko-niemieckie spotkania grup samopomocowych, wymiana doświadczeń, wyjazdy osób niepełnosprawnych do Niemiec oraz wspólne polsko-niemieckie konferencje z zakresu aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych.
 
W spotkaniu uczestniczyli:
  • ze strony niemieckiej: Dyrektor ASF Spremberg dr Holger Wahl, koordynator ZBA Spremberg Detlef Grosse, zastępca koordynatora ZBA Spremberg  Anne Wartenberg, kierownk Klubu Młodzieżowego Ronny Noack, księgowa projektu Brigitte Schorrad, Kinga Hennig,
  • ze strony polskiej: Zastępca Burmistrza Szprotawy Paweł Chylak, Zastępca Skarbnika Gminy Katarzyna Dziedzic, Kierownik Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Szprotawie Małgorzata Szymczak, opiekun Polsko-Niemieckich grup osób niepełnosprawnych Jakub Boryna.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Transgraniczna współpraca na rzecz osób niepełnosprawnych

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją