Aktualności

  • 10-04-2018

Zaproszenie dla osób niepełnosprawnych

Gmina Szprotawa wraz z organizacją pożytku publicznego Albert-Schweitzer-Familienwerk e.V ze Sprembergu zapraszają osoby niepełnosprawne do udziału w spotkaniach organizowanych w ramach projektu pn. „Tworzenie polsko-niemieckiej płaszczyzny dla zintegrowanych społecznych działań socjalnych w zakresie opieki zdrowotnej”.
Celem projektu jest popularyzacja w naszym euroregionie zakładania społecznych grup niesienia samopomocy dla osób niepełnosprawnych i dotkniętych różnymi chorobami.
Funkcjonowanie grupy wsparcia przyczyni się do likwidacji wielu barier, pozwoli na analizę potrzeb osób niepełnosprawnych, pozwoli również określić przyczynę małej aktywności osób niepełnosprawnych – często bezrobotnych, a co za tym idzie - podjąć skuteczne działania z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych przez instytucje wspierające to środowisko.
Cele istnienia grupy wsparcia:
  • dzielenie się doświadczeniem w pokonywaniu trudności związanych ze wspólnym problemem,
  • dzielenie się wsparciem emocjonalnym,
  • zwalczanie bezradności wobec problemu, własnej choroby, trudnej sytuacji życiowej, minimalizowanie poczucia osamotnienia w problemie,
  • budowanie siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników, poprawy samopoczucia,
  • wymiana pożytecznych informacji,
  • szukanie wspólnymi siłami rozwiązań.
 Informacji udzielają:
  • Opiekun grup samopomocowych: tel. 68 414 53 56;
  • Koordynator projektu: tel. 68 376 07 88.
Projekt pn. Tworzenie polsko-niemieckiej płaszczyzny dla zintegrowanych społecznych działań socjalnych w zakresie opieki zdrowotnej” realizowany jest w ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją