Aktualności

  • 07-05-2018

Transgraniczna polsko-niemiecka konferencja w Szprotawie

27 kwietnia 2018 r., w Szprotawie odbyła się polsko-niemiecka konferencja transgraniczna „Działalność grup samopomocy w wymiarze transgranicznym” w ramach projektu pn. „Tworzenie polsko-niemieckiej płaszczyzny dla zintegrowanych społecznych działań socjalnych w zakresie opieki zdrowotnej”.
Gmina Szprotawa wraz z organizacją pożytku publicznego ze Sprembergu Albert-Schweitzer-Familienwerk e.V. (ASF Spremberg) realizują w ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020 projekt, którego celem  jest popularyzacja w naszym euroregionie zakładania społecznych grup niesienia samopomocy dla osób niepełnosprawnych i dotkniętych różnymi chorobami. W Niemczech jest 3 miliony takich społecznych grup samopomocy, które skupiają osoby z różnymi schorzeniami i niepełnosprawnościami. W Polsce natomiast takie formy społecznych inicjatyw w tej dziedzinie nie są jeszcze tak rozpowszechnione. Szczególnie w mniejszych społecznościach żyją ludzie z różnymi schorzeniami, skazani na izolację
w domu bez możliwości zrzeszania się w jakichkolwiek grupach.
 
Podczas konferencji organizacja pożytku publicznego Albert-Schweitzer-Familienwerke.V. zaprezentowała swoje biuro kontaktowo-doradcze, które zajmuje się zrzeszaniem osób niepełnosprawnych i z różnymi chorobami w tzw. grupy samopomocy. W grupach tych osoby chore i niepełnosprawne wymieniają się doświadczeniami, prowadzą fachowe dyskusje oraz podejmują różnorakie inicjatywy organizacyjne, pozwalające na intensywniejszą integrację społeczną np. organizują wspólne imprezy, wyjazdy integracyjne, seminaria, spotkania itp.
 
Polska strona zaprezentowała, w jaki sposób działają w naszym kraju podobne grupy samopomocy. Porównując obie prezentacje stwierdzić można, że w Polsce działa o wiele mniej tego typu grup samopomocy i nie mają one tak dużego wsparcia finansowego, jak ma to miejsce w Niemczech. Dlatego popularyzacja takich grup samopomocy w Polsce jest bardzo wskazana. Świadczy o tym fakt, jak wiele osób wzięło udział w konferencji.
 
Zaprezentowane zostało także, w jaki sposób partnerzy projektu pomagają w utworzeniu trans- granicznych grup samopomocy dla osób chorych na depresję i osób uzależnionych od alkoholu. Dla tych grup zorganizowane zostaną wspólne polsko-niemieckie spotkania transgraniczne, podczas których zaplanowana będzie wymiana doświadczeń, wspólne fachowe dyskusje oraz inne działania zmierzające do nawiązania stabilnej współpracy transgranicznej.
 
W trakcie konferencji podkreślone zostało jak ważne było wyposażenie sali spotkań w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Szprotawie w podstawowe umeblowanie i sprzęt do przeprowadzania prezentacji multimedialnych, tj. krzesła, stół, regały, rzutnik i tablica. Zaprezentowano także Zakład Aktywności Zawodowej w Szprotawie, który jest nowo powstałą, rozwijającą się jednostką organizacyjną Gminy Szprotawa, zajmującą się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych z terenów gminy.
 
Na koniec konferencji zapowiedziane zostało, że po okresie realizacji projektu planowana jest dalsza współpraca  polskich i niemieckich grup samopomocy w wymiarze transgranicznym.
 
Gmina Szprotawa i niemieckie stowarzyszenie Albert Schweitzer Familienwerk Brandenburg e.V.
w Sprembergu będą koordynować tę współpracę i pomagać w tworzeniu struktur grup samopomocy, które będą działać w ramach wymiany transgranicznej. Partnerzy projektu planują także we współpracy z Funduszem Małych Projektów przeprowadzać kolejne przedsięwzięcia wprowadzające nowe formy współpracy transgranicznej umacniające struktury społeczeństwa obywatelskiego w naszym euroregionie. Chcielibyśmy, aby polsko-niemiecka współpraca w dziedzinie pomocy socjalnej była mocnym punktem dobrych polsko-niemieckich stosunków transgranicznych.
 
W konferencji uczestniczyli ze strony polskiej: Zastępca Burmistrza Szprotawy Paweł Chylak, Zastępca Skarbnika Gminy Katarzyna Dziedzic, Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Szprotawie Małgorzata Szymczak, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Tadeusz Pozaroszczyk, psycholog Ewa Dąbrowska-Gut oraz pośrednik dydaktyczno-językowy Jakub Boryna oraz przedstawiciele Szprotawskiego Klubu Abstynenta, Szprotawskich Amazonek i pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej. Ze strony niemieckiej brali udział: Koordynator Projektu Detlef Grosse, główna księgowa ASF Spremberg Brigitte Schorradt, kierownik KiSS Spremberg Aleksandra Meck, przedstawiciele grupy abstynenta w Sprembergu, przedstawicielki niemieckiej grupy amazonek, przedstawiciele osób cierpiących na depresję oraz członkowie innych grup samopomocy ze Sprembergu i okolic.  
 
Więcej zdjęć na urzędowym profilu fb.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Transgraniczna polsko-niemiecka konferencja w Szprotawie

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją