Aktualności

  • 27-06-2018

Transgraniczne spotkania

25 czerwca 2018 r., w Szprotawie odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami Gminy Szprotawa, a stowarzyszeniem pożytku publicznego Albert-Schweitzer-Familienwerk e.V. ze Sprembergu. Podsumowany został sześciomiesięczny projekt „Tworzenie polsko-niemieckiej płaszczyzny dla zintegrowanych społecznych działań socjalnych w zakresie opieki zdrowotnej”, sfinansowany w 85 % z unijnego Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.
 
Celem projektu była popularyzacja w naszym euroregionie społecznych grup niesienia samopomocy dla osób niepełnosprawnych i dotkniętych różnymi chorobami. W Niemczech funkcjonuje 3 miliony społecznych grup samopomocy, które skupiają osoby z różnymi schorzeniami i niepełnosprawnościami. W Polsce takie formy społecznych inicjatyw w tej dziedzinie nie są jeszcze tak rozpowszechnione. Szczególnie w mniejszych społecznościach żyją ludzie z różnymi schorzeniami, skazani na izolację w domu bez możliwości zrzeszania się w jakichkolwiek grupach.
Partnerzy projektu pomogli w utworzeniu transgranicznych grup samopomocy dla osób chorych na depresję, osób uzależnionych od alkoholu i kobiet chorych na raka piersi. W projekcie wzięło udział ponad 100 uczestników z Polski i z Niemiec. W ramach projektu zorganizowano wspólne polsko-niemieckie spotkania transgraniczne, podczas których zaplanowana była wymiana doświadczeń, wspólne fachowe dyskusje, zajęcia z psychologiem oraz inne działania zmierzające do nawiązania stabilnej współpracy transgranicznej.
Do realizacji zaplanowanych działań konieczne było wyremontowanie i wyposażenie ze środków unijnych sali spotkań w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Szprotawie w podstawowe umeblowanie i sprzęt do przeprowadzania prezentacji multimedialnych m.in.: krzesła, stoły, regały, rzutnik i tablica.
 
W spotkaniu uczestniczyli:
  • ze strony niemieckiej: Dyrektor ASF Spremberg dr Holger Wahl, koordynator ZBA Spremberg Detlef Grosse, główna Księgowa ASF Spremberg Brigitte Schoradt;
  • ze strony polskiej: Zastępca Burmistrza Szprotawy Paweł Chylak, Zastępca Skarbnika Gminy Katarzyna Dziedzic, Kierownik Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Szprotawie Małgorzata Szymczak, pośrednik dydaktyczno-językowy Jakub Boryna oraz przedstawiciele grup samopomocy ze Szprotawy i Sprembergu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Transgraniczne spotkania

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją