Aktualności

  • 17-03-2020

Był taki dzień

12 grudnia ub.r., ze środków gminnych w CAS w Szprotawie zrealizowane zostało zadanie publiczne pn. „Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych”, w którym wzięli udział starsi i młodsi szprotawianie.
Problemy ludzi z różnymi dysfunkcjami, przez całe lata niezauważane, doczekały się większej uwagi. Dzieje się tak za sprawą większej świadomości społeczeństwa, ale i samych zainteresowanych, którzy dążą do wyrównania swoich szans i możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
 
W 2018 roku odbyła się pierwsza edycja Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych, którego pomysłodawcą i organizatorem była Szprotawska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Grudniowe wydarzenie było kontynuacją tych działań, a Zleceniobiorcą i głównym organizatorem zostało Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Podaruj Radość” ze Szprotawy, przy wsparciu gminnych szkół, instytucji i stowarzyszeń.
W trakcie imprezy zaprezentowano działania podejmowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami przez szkoły, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wiechlicach, Zakład Aktywności Zawodowej w Szprotawie, czy Środowiskowy Dom Samopomocy. Dla uczestników zorganizowano liczne gry i zabawy, konkursy z nagrodami.
 
Organizatorzy ze Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Podaruj Radość” dziekują Pełniącej Funkcję Burmistrza Ewie Gancarz za objęcie patronatem imprezy i za wsparcie finansowe. Dziękują sponsorom, nauczycielom i opiekunom ze szkół i instytucji za okazane merytoryczną pomoc, a wszystkim uczestnikom za aktywny udział.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją