Aktualności

  • 17-03-2020

Promocja publikacji „Magdalenki od pokuty w Szprotawie. Historia zakonu i klasztoru”

3 grudnia br., w Centrum Aktywności Społecznej odbyła się promocja publikacji pt. „Magdalenki od pokuty w Szprotawie. Historia zakonu i klasztoru” autorstwa Pani Wandy Wilanowskiej. Wśród licznie przybyłych gości Szprotawę odwiedziły Siostry Magdalenki od Pokuty z Lubania.
- Publikacja stanowi doskonałą promocję oddanego niedawno do użytku Centrum Aktywności Społecznej, które mieści się w budynku dawnego klasztoru Magdalenek – podkreśla Pełniąca Funkcję Burmistrza Ewa Gancarz. - Licznie zgromadzona publiczność jest dowodem, że przywrócenie dawnej świetności zabytkowego obiektu ma ogromny wpływ na integrację i poprawę jakości życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności turystycznej miasta. Zapraszam mieszkańców do kolejnych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności.
 
Spotkanie prowadził historyk pan Maciej Siwicki. Prezentację multimedialną dotyczącą klasztoru omówił regionalista pan Karol Błaszczyk. O samej publikacji opowiadała jej autorka pani Wanda Wilanowska. Zaproszenie na spotkanie przyjęły Siostry Magdalenki od Pokuty z Lubania.
 
Zdjęcia: Bogdan Licimiński

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Promocja publikacji „Magdalenki od pokuty w Szprotawie. Historia zakonu i klasztoru”

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją