Aktualności

  • 17-03-2020

Obradowała Grupa ds. Ochrony Zabytków

1 lipca br., w Szprotawie obradowała wyjazdowo, działająca przy Staroście Żagańskim, Powiatowa Grupa ds. Ochrony Zabytków.
W jej skład wchodzą przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Rady Powiatu Żagańskiego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Grupa od kilku lat według ustalonego harmonogramu wizytuje wytypowane zabytki na terenie powiatu i udziela ich właścicielom niezbędnych porad w zakresie zgodnego z przepisami gospodarowania w obszarach przepisów budowlanych, przeciwpożarowych i bezpieczeństwa oraz możliwości finansowania prac przy zabytkach. Pracom zespołu przewodniczy Maciej Boryna, który przy tej okazji podziękował jego członkom za dotychczasową pracę i zaangażowanie.
 
Na zaproszenie Burmistrza Szprotawy Mirosława Gąsika posiedzenie odbywało się w zabytkowym budynku dawnego klasztoru magdalenek, który następnie uczestnicy spotkania zwiedzili. Grupa przyjęła plan pracy na 2019 rok, w ramach którego uda się na lustrację m.in. ruiny kościoła ewangelickiego przy Pl. Ewangelickim w Szprotawie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją