Aktualności

  • 17-03-2020

Szprotawskie rady współdziałają

Pierwsze, wspólne posiedzenie szprotawskiej Rady Seniorów i Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się 3 czerwca br., w Centrum Aktywności Społecznej w Szprotawie (dawne Magdalenki).
Inicjatorem spotkania byli seniorzy, którzy dążą do nawiązania aktywnego dialogu z  innymi organizacjami działającymi na terenie naszej gminy, w tym poprzez współpracę z RDPP, reprezentującą lokalne ngo.
Działania organizacji popiera Burmistrz Mirosław Gąsik, w tym ich rozwój na wielu płaszczyznach samorządowych.
Kolejne wspólne spotkanie zaplanowano na początek września br. Dotyczyć ono będzie m.in. zorganizowania Szprotawskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją