Aktualności

  • 22-04-2020

Szprotawa otrzymała dotację w ramach Programu „Zdalna Szkoła”

Blisko 80 tys. zł dofinansowania otrzymała Gmina Szprotawa na zakup sprzętu komputerowego dla nauczycieli i uczniów Szkół Podstawowych do nauki zdalnej. Umowa podpisana została 17 kwietnia 2020 roku przez Pełniącą Funkcję Burmistrza Ewę Gancarz.
Projekt grantowy „Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, na skutek zakażeń koronawirusem.
 
W ramach zadania zakupione zostaną laptopy wraz z oprogramowaniem, myszkami i zestawami słuchawkowymi. Sprzęt zostanie użyczony 6 szkołom podstawowym z terenu gminy. Wartość zadania wynosi 79.987,60 zł, co stanowi 100% dofinansowania. Sprzęt umożliwi kontynuację nauki w modelu zdalnym uczniom i nauczycielom.
 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją