Aktualności

  • 04-06-2020

Laptopy dla szkół rozdane!

29 maja br., Pełniąca Funkcję Burmistrza Ewa Gancarz przekazała dyrektorom szprotawskich szkół podstawowych 22 laptopy, zakupione w ramach programu „Zdalna Szkoła”. Komputery wykorzystywane będą przez uczniów i nauczycieli podczas zdalnego nauczania w czasie epidemii, a po jej zakończeniu - w szkołach.
Laptopy wraz z oprogramowaniem, myszkami i zestawami słuchawkowymi, o wartości blisko 80 tys. złotych, w całości sfinansowane zostały z ministerialnych środków w ramach projektu „Zdalna Szkoła”. Komputery trafią teraz do uczniów, którzy nie posiadają sprzętu niezbędnego do realizacji lekcji na odległość.
 
Zakupione laptopy nie zaspokajają jednak wszystkich potrzeb, zgłaszanych przez nauczycieli oraz rodziców. Zamknięcie szkół wymusiło wdrożenie zupełnie nowych metod prowadzenia zajęć. Uczniowie, w domach, zasiadają przed monitorami, by móc skontaktować się z nauczycielami, czy ze swoimi koleżankami i kolegami ze szkolnej ławki. Niestety wielu z nich, szczególnie z rodzin wielodzietnych, nie posiada dostępu do sprzętu dzięki, któremu realizowane są lekcje on-line.
 
Sytuację tą może poprawić przystąpienie gminy do II etapu projektu „Zdalna szkoła+”. Złożony został już wniosek o sfinansowanie zakupu dodatkowych laptopów i wyposażenie w ten sprzęt kolejnych dzieci.
 
Projekt grantowy „Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Laptopy dla szkół rozdane!

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją