Aktualności

  • 14-09-2020

Dotacja na kolejne laptopy dla szprotawskich szkół

Wkrótce kolejne laptopy trafią do szkół w Gminie Szprotawa, która po raz drugi otrzymała blisko 95 tys. dofinansowania w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” na zakup sprzętu komputerowego. Umowa z wykonawcą zadania podpisana została 15 czerwca br.
 
Zadanie zrealizuje firma SYSTEM-IT Sp. z o.o., Sp. k. ze Szczecina, za kwotę 94.454,16 zł brutto. W ramach zawartej umowy zakupionych zostanie 29 kompletów przenośnych komputerów– laptopów wraz z oprogramowaniem, myszką i torbą do laptopa. Trafią one do 7 szkół gminnych, które następnie przekażą je najbardziej potrzebującym uczniom z rodzin wielodzietnych (3+), w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki temu uczniowie będą mogli kontynuować naukę w systemie zdalnym.
 Zakup w całości sfinansowany będzie z projektu grantowego „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją