Aktualności

  • 14-09-2020

Szprotawskie szkoły coraz lepiej skomputeryzowane

1 września br. kolejnych 29 laptopów, za pośrednictwem dyrektorów, trafiło do szkół podstawowych. Komputery wykorzystywane będą do zajęć w szkołach, a podczas nauki w trybie zdalnym zostaną przekazane uczniom.
 
Za kwotę blisko 95 tys. zł zakupionych zostało 29 laptopów z osprzętem, które przeznaczone są do realizacji nauki w systemie zdalnym przez uczniów z rodzin wielodzietnych oraz w trudnej sytuacji materialnej.
 
- Dzięki unijnym środkom szprotawskie szkoły podstawowe wzbogacą się w tym roku o łącznie 51 laptopów – wyjaśnia burmistrz Mirosław Gąsik. – Zdaję sobie jednak sprawę, że to kropla w morzu potrzeb. Po raz pierwszy stanęliśmy w obliczu konieczności czasowego przechodzenia na naukę zdalną. Większość uczniów, szczególnie posiadających rodzeństwo, nie dysponuje odpowiednią ilością komputerów do nauki w domach. Dlatego będę poszukiwał źródeł finansowania na zakup kolejnych laptopów. Zależy mi również na zakupie sprzętu do szkół, którym będzie można się posługiwać przy prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem cyfrowych technologii edukacyjnych. Od szybkiego postępu technologicznego już nie uciekniemy, możemy jednak sprawić, że Szprotawa nie pozostanie w tyle.
 
Laptopy wraz z oprogramowaniem, myszkami oraz torbami na sprzęt w całości sfinansowane zostały z unijnych środków w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła+ – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją