Obsługa osób niesłyszących

  • 09-07-2020

Obsługa osób niesłyszących

  • Sposób załatwienia
Realizując wytyczne ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) Urząd Miejski w Szprotawie umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne. Wymaga jednak wcześniejszego umówienia się na wizytę.
  • Umów się na wizytę
  1. Wnioskodawca* składa wniosek do Urzędu Miejskiego w Szprotawie o udostępnienie usługi co najmniej na 5 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
  2. Wniosek można złożyć następującą drogą:
- pocztą elektroniczną na adres: e-mail
- telefonicznie: +48 68 376 38 11.
 
* Dot. obsługi osób uprawionych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją