Informacje o projektach

  • 14-09-2020

Projekty dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

1. Projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Komunalnego Nr 1, przy ul. Rolnej 1 w Szprotawie poprzez głęboką termomodernizację z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii"

Krótki opis projektu:
Inwestycja polega na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku, dociepleniu dachu i podłogi na gruncie, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji systemu centralnego ogrzewania, w tym montażu pompy ciepła, wymianie oświetlenia na lampy energooszczędne, montażu instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji systemu monitorowania i zarządzania energią (TIK). 
 
Cel projektu:
Poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Szprotawa poprzez optymalizację gospodarki energetycznej w budynku Przedszkola Komunalnego Nr 1 w Szprotawie. 
 
Całkowita wartość inwestycji: 1.527.198 zł.
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnychw kwocie 178.963,84 zł.

2. Projekt pn. „Przebudowa boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych w Szprotawie i Wiechlicach”

Krótki opis projektu:
Przedmiotem projektu jest przebudowa trzech wielofunkcyjnych boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2 w Szprotawie oraz Szkoły Podstawowej w Wiechlicach.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szprotawie – przebudowę boiska o wymiarach nawierzchni poliuretanowej (tartanowej) wykonanej na istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz remont bieżni okrężnej i rozbiegu do skoku w dal.  Budowęnowego oświetlenia oraz wyposażenie: kortu, skoczni w dal, boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej wraz z montażem ławek  wokół boiska.
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szprotawie – przebudowę boiska poprzez usunięcie zniszczonych fragmentów istniejącej nawierzchni poliuretanowej boiska oraz wykonanie naprawy i uzupełnienie podbudowy. Montaż siatki na istniejących słupach oraz zakup wyposażenia boiska do siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki i kortu tenisowego.
  • Szkoła Podstawowa w Wiechlicach – przebudowę boiska poprzez uzupełnienie istniejącej uszkodzonej nawierzchni boiska i  wyrównanie jej nową podbudową o nawierzchni z trawy syntetycznej. W zakres zadania wchodzą również piłkochwyty oraz wyposażenie skoczni w dal, boiska do siatkówki, boiska do piłki ręcznej i koszykówki. 
Cel projektu:
Poprawa stanu technicznego boisk oraz warunków realizacji zajęć wychowania fizycznego. 
 
Całkowita wartość inwestycji: 666.675 zł.
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnychw kwocie 331.492 zł, w tym:
  • boisko przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szprotawie – 204.788 zł,
  • boisko przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Szprotawie – 43.739 zł,
  • boisko przy Szkole Podstawowej w Wiechlicach – 82.965 zł.

3. Projekt pn. „Nawodnienie boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Szprotawie"

Krótki opis projektu:
Projekt polega na  budowie nowoczesnego systemu nawadniania w technologii opartej na montażu podziemnych zraszaczy do nawadniania boiska z wykorzystaniem istniejącej studni głębinowej i sieci miejskiej, jako pośredniego źródła zaopatrywania w wodę. Główną grupą docelową, do której adresowany jest projekt są dzieci i młodzież należące do piłkarskiego Klubu Sportowego „Sprotavia”.
 
Cel projektu:
Stworzenie dogodnych warunków do rozwoju sportu piłki nożnej poprzez zakup i montaż systemu nawadniającego dla głównego boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Szprotawie.
 
Całkowita wartość inwestycji: 56.209,16 zł
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 27.490,16 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją