Komitet Rewitalizacji

  • 11-03-2021

Komitet Rewitalizacji ocenił realizację GPR

Komitet Rewitalizacji pozytywnie zaopiniował ocenę dotychczasowych działań rewitalizacyjnych, które przedstawione zostały w sprawozdaniu końcowo-rocznym za 2020 rok.
 
Z uwagi na wprowadzone zaostrzenia, związane z trwającym stanem epidemii, tradycyjna forma spotkania bezpośredniego Komitetu Rewitalizacji w Szprotawie zastąpiona została kontaktem telefonicznym i mailowym.
5 marca 2021 r., na skrzynki e-mailowe członków Komitetu Rewitalizacji przesłane zostało, zatwierdzone przez Burmistrza Szprotawy, sprawozdanie końcowo-roczne za 2020 rok z realizacji założeń przyjętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016 – 2023. Członkowie Komitetu Rewitalizacji poproszeni zostali o szczegółowe zapoznanie się z dokumentem i po wewnętrznej konsultacji między sobą -  w drodze głosowania – zajęcia stanowiska w formie opinii o przyjęciu bądź odrzuceniu Projektu.
 
Sprawozdanie do pobrania.
Ocena do pobrania.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją