Komitet Rewitalizacji

  • 02-03-2022

Komitet przyjął sprawozdanie za 2021 rok

Sprawozdanie końcowo-roczne to jedna z form oceny stopnia realizacji programu rewitalizacji. Po przeprowadzeniu głosowania on-line Komitet zaopiniował pozytywnie sprawozdanie za ubiegły rok.
Sprawozdanie do pobrania.
Opinia do pobrania.
Protokół do pobrania.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją