Komitet Rewitalizacji

  • 02-03-2022

Komitet pozytywnie zaopiniował propozycję zmiany GPR

24 lutego 2022 r. przyjęty został Protokół zaopiniowania przez Komitet Rewitalizacji propozycji wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016 – 2023.
Opinia do pobrania.
Protokół do pobrania.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją