Aktualności

  • 22-06-2021

Modernizacja Chodkiewicza zgodnie z planem

Już wkrótce w miejscu zaniedbanej ulicy Chodkiewicza powstanie dwukierunkowa droga z chodnikiem, ścieżką rowerową oraz miejscami postojowymi. Z dawnego krajobrazu zachowane zostaną, rosnące tam od lat, przepiękne kasztany i lipy.
 
Prace projektowe, realizowane przez  spółkę Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Głogowa, przebiegają prawidłowo, zgodnie z zawartym w umowie harmonogramem. Opracowana już dokumentacja techniczna, uzgadniana jest obecnie z zarządcami sieci, PGW Wody Polskie oraz Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Planowany termin zakończenia prac projektowych to sierpień bieżącego roku. Droga zostanie oddana do użytku w grudniu 2021 r.
 
Modernizacja ulicy Chodkiewicza o długości 247 m i szerokości 5 m, realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W wyniku przedsięwzięcia stworzona zostanie nowoczesna, kompleksowa i spójna sieć infrastruktury komunikacyjno-transportowej z nową zatoką autobusową z peronem, przejściem dla pieszych, oświetleniem oraz przyłączami infrastruktury technicznej.
 
Całkowita wartość brutto inwestycji  pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 003569F – ul. Chodkiewicza w Szprotawie oszacowana została na 1.786.046 zł. Otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane przez Wojewodę Lubuskiego wynosi 1.205.194,00 zł, wkład własny gminy 580.852,00 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją