Aktualności

  • 08-10-2021

Zmiana terminu wykonania dokumentacji projektowej

31 sierpnia br. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał aneks do umowy z wykonawcą zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103569F – ul. Chodkiewicza w Szprotawie” – Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa. Zmiany zawarte w dokumencie dotyczą wydłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej.
 
Przesunięcie terminu z sierpnia na listopad br. spowodowane jest przede wszystkim nadzwyczajnym trybem pracy w dobie obostrzeń pandemicznych, które wpływają na opóźnienia w wydawaniu decyzji niezbędnych do skompletowania dokumentacji projektowej.
 
Dodatkową przesłanką do przesunięcia terminu jest konieczność implikacji zmian w zakresie i sposobie zagospodarowania terenu budowy, polegających m.in. na uwzględnieniu rozwiązań zabezpieczających  istniejącą zieleń, zapewnieniu przejezdności na skrzyżowaniach, a także dostosowaniu rozwiązań projektowych do wymogów Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 
Wydłużenie terminu przygotowania dokumentacji projektowej bezpośrednio przełoży się na przesunięcie końcowej daty wykonania robót budowlanych z 31.12.2021 r. na 31.05.2022 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją