Aktualności

  • 15-10-2021

Umowa na Chodkiewicza aneksowana

30 września br. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103569F – ul. Chodkiewicza w Szprotawie”.
 
Zawarty aneks dotyczy urealnienia całkowitych kosztów inwestycji w stosunku do wartości poprzetargowych związanych z pracami projektowo-budowlanymi oraz wykonaniem tablic informacyjnych.  Kwota dotacji pozostała bez zmian.
 
Ponadto wydłużeniu uległ termin zakończenia realizacji zadania z grudnia 2021 r. na maj 2022 r. Zmiana spowodowana jest przede wszystkim nadzwyczajnym trybem pracy w dobie obostrzeń pandemicznych, które wpływają na opóźnienia w wydawaniu decyzji niezbędnych do skompletowania dokumentacji projektowej.
 
Kolejnym powodem wydłużenia terminu są wprowadzone nowe rozwiązania w sposobie zagospodarowania terenu polegające m.in. na zabezpieczeniu istniejącej zieleni, zapewnieniu przejrzystości na skrzyżowaniach, a także dostosowaniu rozwiązań projektowych do wymogów Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze.
 
Zgodnie z nowym harmonogramem dokumentacja projektowa opracowana zostanie w terminie do końca listopada br., natomiast roboty budowalne zakończą się 31 maja 2022 r.
 
Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją