Aktualności

  • 27-05-2022

Podpisany aneks z Wykonawcą projektu

25 kwietnia br. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał aneks nr 2 do umowy z wykonawcą zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103569F – ul. Chodkiewicza w Szprotawie” – Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa. Zmiany zawarte w dokumencie dotyczą rozszerzenia zakresu prac oraz wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych.
Zakres przedmiotu umowy rozszerzony został w wyniku konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, które nie zostały ujęte w umowie pierwotnej. Tym samym zwiększeniu uległa również  wartość prac z 1.765.997,10 zł do kwoty 2.352.607,47 zł. Dodatkowe koszty to konsekwencja nakazów Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, których głównym celem była poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.
Zwiększenie zakresu prac bezpośrednio przełoży się na przesunięcie końcowej daty wykonania robót budowlanych, która ustalona została na 16.09.2022 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją