Aktualności

  • 29-09-2022

UMOWA ZOSTAŁA ANEKSOWANA

5 września br. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał aneks nr 3 do umowy z wykonawcą zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103569F – ul. Chodkiewicza w Szprotawie” – Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa. Zmiany dotyczą wynagrodzenia ryczałtowego.
 
Wzrost wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy z kwoty 2.352.607,47 zł brutto do 3.067.800,14 zł brutto, który jest przedmiotem zawartego aneksu nr 3, podyktowany jest nadzwyczajną zmianą cen materiałów budowlanych i kosztów realizacji prac budowlanych, jakie notujemy począwszy od III kwartału 2021 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją