Aktualności

  • 14-05-2021

Z najlepszymi życzeniami i ogromnym prezentem dla strażaków ochotników

Rusza piętnastomilionowy projekt, w którym Szprotawa jako partner otrzyma 4 wozy ratowniczo- gaśnicze oraz sprzęt przeciwpowodziowy, które będą zabezpieczały gminę w razie klęsk żywiołowych.  Pod koniec marca br. lider projektu - Bytom Odrzański - podpisał aneks do umowy o dofinansowanie, uwzględniający m.in. rozszerzony zakres zadania, rozpoczynając tym samym jego realizację.
 
- Do najgorętszych życzeń z okazji Dnia Strażaka dokładam wielki prezent – 4 wozy ratowniczo- gaśnicze, 2 pilarki ratownicze, sprzęt i wyposażenie przeciwpowodziowe oraz dron z kamerą termowizyjną, które już wkrótce trafią do szprotawskich ochotniczych jednostek straży pożarnej. Ponadto, w ramach zadania, gmina objęta zostanie Zintegrowanym Systemem Alarmowania i Ochrony Ludności. – informuje z radością burmistrz Mirosław Gąsik. – Sprzęt o wartości 3,2 miliona złotych poprawi bezpieczeństwo przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe. Aż 2,7 mln zł to dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wkład własny wyniesie 487 tys. zł. Za wsparcie gminy ogromne podziękowania kieruję do Członka Zarządu Województwa Lubuskiego Pana Marcina Jabłońskiego, Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Panu Marka Kamińskiego oraz do włodarzy samorządów będących partnerami projektu. Serdecznie dziękuję również wszystkim osobom wspierającym ochotnicze straże pożarne. To ważny projekt, którego realizacja przyczyni się do jeszcze skuteczniejszego ratowania zdrowia i życia naszych mieszkańców w razie klęsk żywiołowych, które na skutek zmian klimatycznych coraz częściej nawiedzają nasze regiony.
 
Projekt pn. „Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa i Otyń” realizowany jest w partnerstwie lubuskich JST: Bytom Odrzański - jako lider oraz partnerzy - Gmina Szprotawa, Gmina Szczaniec, Gmina Sulęcin, Gmina Drezdenko, Miasto Kostrzyn nad Odrą, Gmina Nowe Miasteczko, Gmina Otyń, Gmina Witnica, Gmina Santok, Gmina Ośno Lubuskie.
 
Głównym celem projektu jest poprawa efektywności zapobiegania zdarzeniom powodującym zagrożenie środowiska naturalnego, życia i mienia mieszkańców oraz likwidacji ich skutków na obszarze gmin partnerskich i województwa lubuskiego.  
Projekt współfinansowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPLB.04.01.00-08-0005/18-00 zawartej w dniu 18.12.20120 r. pomiędzy liderem projektu - Gminą Bytom Odrzański a Województwem Lubuskim, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, osi priorytetowej 4 „Środowisko i kultura”, działanie 4.1. „Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom”.
 
Całkowita wartość projektu wynosi 15.418.062,00 zł brutto, w tym Gminy Szprotawa - 3.248.465,54 zł brutto. Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych - 15.418.062,00 zł, w tym Gmina Szprotawa - 3.248.465,54 zł. Dofinansowanie - 13.105.352,64  zł, w tym Gmina Szprotawa - 2.761.195,71 zł. Wkład własny beneficjenta - 2.229.481,20  zł, w tym Gminy Szprotawa - 487.269,83 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją