Aktualności

  • 16-11-2021

Dostępna szkoła. Postęp prac w SP 1 w Szprotawie

Szprotawska Jedynka wdraża rozwiązania architektoniczne i edukacyjne w ramach projektu „Dostępna Szkoła”.  Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu programu unijnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
 
Równolegle do działań związanych z likwidacją barier architektonicznych, prowadzone są miękkie działania edukacyjne i społeczne, polegające na zakupie pomocy dydaktycznych i wyposażenia, a także podnoszeniu kompetencji nauczycieli i specjalistów szkolnych.
 
Uczniowie Jedynki objęci zostali fachowym wsparciem w postaci dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć poszerzających wiedzę i umiejętności, warsztatów z technik uczenia się dla całych zespołów klasowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych i wychowawczych rozwijających  umiejętność uczenia się.
 
Ponadto, w szkole  prowadzone są zajęcia z języka polskiego i historii dla uczniów powracających z zagranicy. W celu realizacji tego standardu zatrudniono dwóch nauczycieli języka polskiego i jednego nauczyciela historii. Sześciu trenerów prowadzi z dziećmi trening umiejętności społecznych w ramach zajęć o charakterze terapeutycznym. Dzięki projektowi możliwe było rozszerzenie aż o 11 godzin pomocy pedagoga szkolnego dla uczniów.  Wkrótce ruszają zajęcia z fizjoterapeutą oraz hipoterapia.
 
Do projektu „Dostępna szkoła” wytypowane zostały placówki – SP 1 w Szprotawie oraz SP w Długiem – na podstawie audytu dostępności przeprowadzonego nieodpłatnie przez Politechnikę Gdańską. Co ważne, projekt opiewający na kwotę 1.605.860,59 zł brutto, dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość grantu wynosi aż 1,320 mln zł, wkład własny to jedyne 285,9 tys.  zł. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją