Aktualności

  • 26-05-2022

HIPOTERAPIA DLA UCZNIÓW Z DŁUGIEGO

Uczniowie klas IV-VII ze Szkoły Podstawowej w Długiem mają okazję uczestniczyć w zajęciach hipoterapii, realizowanych w ramach projektu „Dostępna Szkoła”. Warsztaty prowadzi Stadnina Zamkowa w Szprotawie.
Trwa realizacja projektu „Dostępnej Szkoły” w obszarze działań edukacyjnych i społecznych, polegających m.in. na podnoszeniu kompetencji nauczycieli i specjalistów szkolnych, a przede wszystkim na fachowym wsparciu uczniów w postaci rozlicznych zajęć rozwojowych. Do nich właśnie należą warsztaty hipoterapii, w których uczestniczą aktualnie uczniowie uczęszczający do szkoły w Długiem.
 
Hipoterapia skierowana jest do dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Jej celem jest przywrócenie sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie. Dzięki hipoterapii uczniowie pokonują lęki, wyrażają swoje emocje i komunikują się ze światem. Specjaliści zgodnie podkreślają, że zarówno dogoterapia, jak i hipoterapia zasługują na miano wyjątkowo skutecznych i wszechstronnych form terapii. Obecność konia – terapeuty sprawia, że dzieci są szczęśliwe, radosne i chętne do nawiązywania kontaktów społecznych.
 
Projekt pn. „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, opiewa na kwotę 1,6 mln zł brutto. Wkład własny gminy to jedyne  285,9 tys. zł. Realizacja projektu zaplanowana została na okres od czerwca 2021 r. do kwietnia 2023 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją