Aktualności

  • 25-06-2021

Rusza projekt likwidacji barier architektonicznych w szprotawskich szkołach

680 tysięcy złotych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zasili największą oświatową inwestycję w zakresie poprawy dostępności osób z niepełnosprawnościami do gminnych obiektów szkolnych. Oferty na realizację zadania w trybie zamówień publicznych składać można do 1 lipca br.
Wartość projektu pn. „Kompleksowa poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do obiektów szkół podstawowych w Gminie Szprotawa” oszacowana została na kwotę blisko 2 mln zł, z dofinansowaniem ze środków PFRON w wysokości 680 tysięcy złotych. To największa dotacja w historii województwa lubuskiego w zakresie likwidacji barier architektonicznych.
 
W ramach przedsięwzięcia infrastruktura obiektów szkolnych dostosowana zostanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do końca listopada tego roku wyremontowane zostaną wejścia do budynków, zmodernizowane zostaną sanitariaty i zamontowane schodołazy. Gruntownie wyremontowane zostaną również  istniejące drogi i place na terenach szkolnych.
 
Przetarg na realizację zdania, ogłoszony 16 maja br., potrwa do 1 lipca br. Szczegóły dostępne - https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugszprotawa/zamowienia_publiczne/349/status/rodzaj/wzp/zwr/0/
 
Zadanie współfinansowane jest ze środków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy o dofinansowanie Nr ROPS.IV.63.5.2020, zawartej 27.04.2021 r. pomiędzy Gminą Szprotawa a Województwem Lubuskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją