Aktualności

  • 14-09-2021

Większe pieniądze na modernizację szkół

7 września 2021 r. podpisany został  aneks do umowy o dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Gminę Szprotawa ze środków PFRON, w wyniku którego kwota wsparcia uległa zwiększeniu o ponad 124 tys. zł.
 
Przypomnijmy! 27 kwietnia br. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał umowę z Województwem Lubuskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania pn. „Kompleksowa poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do obiektów szkół podstawowych w Gminie Szprotawa” w wysokości 680 tys. zł.
 
Głównym celem przedsięwzięcia jest dostosowanie infrastruktury gminnych obiektów szkolnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach zadania wyremontowane zostaną wejścia do budynków, zamontowane zostaną schodołazy oraz zmodernizowane zostaną sanitariaty. Gruntowny remont przejdą także istniejące place i drogi na terenach gminnych szkół.
 
Dotacja na realizację tego wielkiego przedsięwzięcia, dzięki staraniom burmistrza Mirosława Gąsika, na podstawie przyjętej 31.08.2021 r. Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego, zwiększona została do kwoty 804.119,22 zł, co stanowi blisko 44% wartości realizowanych robót budowlanych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją