Aktualności

  • 09-06-2022

POWSTANIE KOLEJNA DROGA NA TERENACH WIEJSKICH

Tym razem nowa droga wybudowana zostanie w Lesznie Górnym. 18 maja br. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał umowę na budowę w formule zaprojektuj i wybuduj ulicy Fabrycznej. Powstanie ona dzięki unijnemu dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 
Już wkrótce ruszy budowa kolejnej drogi w Lesznie Górnym. Stara i wyeksploatowana nawierzchnia ulicy Fabrycznej zastąpiona zostanie nowym asfaltem. Natomiast w miejscach, gdzie obecnie jest kostka brukowa zostanie ona przełożona w taki sposób, aby zniwelować istniejące nierówności. Z uwagi na jej zabytkowy charakter i wytyczne Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nawierzchnia tej części drogi nie może być zastąpiona asfaltem.
 
Za opiekę i wspieranie rozwoju naszej gminy burmistrz Mirosław Gąsik składa ogromne podziękowania przede wszystkim Wicemarszałkowi Województwa Lubuskiego Stanisławowi Tomczyszynowi oraz Dyrektorowi Departamentu PROW Arkadiuszowi Dąbrowskiemu. Podziękowania kieruje również do koalicyjnych radnych, sołtysów, rad sołeckich oraz wszystkich osób zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju szprotawskich terenów wiejskich.
 
Za szczególną aktywność i zabieganie o modernizację dróg w Lesznie Górnym dziękuje Pani Halinie Sawa, w przypadku dróg w Henrykowie - Panu Jerzemu Chmara. Za zaangażowanie na rzecz Pasterzowic - Pani Beacie Jakowickiej oraz Panom Romanowi Śliwińskiemu, Januszowi Bilińskiemu oraz Sylwestrowi Michalakowi.
 
Zadanie w zakresie budowy drogi w Lesznie Górnym jest II częścią projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Henryków, Pasterzowice i Leszno Górne”. Wykonawcą tej części prac, o łącznej wartości 1.590.315,15  zł, jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia to luty 2023 r.
Dofinansowanie całości projektu w wysokości 2.185.129 zł Szprotawa otrzymała na podstawie umowy zawartej pomiędzy burmistrzem Mirosławem Gąsikiem a Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego Stanisławem Tomczyszynem, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją