Aktualności

  • 31-08-2022

W HENRYKOWIE POWSTAJE NOWA DROGA!

Rozpoczęły się pierwsze prace związane z budową drogi w Henrykowie, na którą gmina pozyskała unijne dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia to luty 2023 r.
 
- Bardzo cieszy mnie inwestycja, którą w końcu realizujemy w Henrykowie – mówi burmistrz Mirosław Gąsik. – Mieszkańcy tej miejscowości już od bardzo wielu lat apelowali o budowę drogi, która zastąpiłaby mocno wyeksploatowany i zniszczony ciąg komunikacyjny składający się z drogi gruntowej oraz asfaltowej.
 
Dzięki otrzymanym środkom zewnętrznym, których celem jest wspieranie rozwoju terenów wiejskich, ruszyliśmy już z pierwszymi pracami, które obejmą na obecnej gruntówce wykonanie podbudowy z tłuczniania kamiennego, a następnie przykrycie nawierzchni dwoma warstwami asfaltu. Natomiast na części drogi z dziurawym i popękanym asfaltem położona zostanie nowa warstwa asfaltu oraz wzmocnione zostaną pobocza. Istniejący chodnik zostanie gruntownie przebudowany, powstaną również zatoki autobusowe.
 
Przypomnę jeszcze, że niedawno zakończyliśmy prace modernizacyjne na ulicy Henrykowskiej w Szprotawie. Zatem, po wybudowaniu drogi w Henrykowie powstanie bezpieczny i komfortowy ciąg komunikacyjny od skrzyżowania z DK12 w Szprotawie aż do Henrykowa.
 
Dumny jestem, że dzięki naszej naprawdę ciężkiej pracy oraz nieustannym staraniom o zewnętrzne wsparcie finansowe, tak intensywnie rozwijamy infrastrukturę drogową na terenach wiejskich. Każdy przecież, niezależnie czy mieszka na wsi czy w mieście, chce wygodnie poruszać się po bezpiecznych drogach.
 
Mieszkańców całej gminy zapewniam, że nie ustajemy w walce o kolejne fundusze i kolejne drogi, za co serdecznie dziękuję moim współpracownikom i szprotawskim radnym. Dziękuję także naszym sprawdzonym przyjaciołom: Wicemarszałkowi Województwa Lubuskiego Stanisławowi Tomczyszynowi oraz Dyrektorowi Departamentu PROW Arkadiuszowi Dąbrowskiemu.
 
Zadanie w zakresie budowy drogi w Henrykowie jest III częścią projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Henryków, Pasterzowice i Leszno Górne”. Wykonawcą tej części prac, o łącznej wartości 2.300.053,95  zł, jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa.
Dofinansowanie całości projektu w wysokości 2.185.129 zł Szprotawa otrzymała na podstawie umowy zawartej pomiędzy burmistrzem Mirosławem Gąsikiem a Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego Stanisławem Tomczyszynem, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją