Aktualności

  • 27-09-2022

MAMY WYŻSZE DOFINANSOWANIE NA BUDOWĘ DRÓG

9 września br. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał aneks do umowy zawartej pomiędzy Gminą Szprotawą a Województwem Lubuskim w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmiany dotyczą zwiększenia kwoty dofinansowania o 1.908.974 zł.
 
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w 3 miejscowościach naszej gminy przebudowywane są ciągi komunikacyjne o łącznej długości 5,055 km. Zaplanowane prace w Henrykowie, Pasterzowicach i Lesznie Górnym obejmują, w przypadku obecnych dróg gruntowych - wykonanie na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego, nawierzchni z betonu asfaltowego oraz wzmocnienie i wyrównanie poboczy. Natomiast na obecnych zniszczonych i wyeksploatowanych drogach asfaltowych – położenie nakładki asfaltowej.
 
Podpisany do umowy o dofinansowanie aneks zwiększa wartość otrzymanego wsparcia z 2.185.129 zł do 4.094.103 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją