Aktualności

  • 09-11-2022

BUDUJEMY DROGI NA WSIACH. KOLEJNE DWIE POWSTAJĄ W PASTERZOWICACH

Rozwój terenów wiejskich i poprawa ich konkurencyjności nie byłaby możliwa bez budowy nowych dróg. Dlatego kolejne szprotawskie wsie wzbogacają się o komfortowe i bezpieczne ciągi komunikacyjne. Pomagają nam w tym unijne fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 
Rozpoczęły się roboty drogowe związane z budową dróg w miejscowości Pasterzowice. W formule projektuj i wybuduj powstają dwa asfaltowe ciągi komunikacyjne. Pierwszy prowadzi od kościoła do drogi powiatowej relacji Szprotawa – Siecieborzyce – Borów Wielki. Drugi modernizowany odcinek to jego odnoga biegnąca do krzyżówki przy budynku świetlicy wiejskiej.
 
Zakres prac na obu drogach obejmuje położenie nowego asfaltu oraz wzmocnienie poboczy. Przy modernizowanym odcinku od kościoła do drogi powiatowej powstanie również ciąg pieszo- rowerowy, który w niedalekiej przyszłości spięty będzie ze ścieżką rowerową relacji Szprotawa - Stypułów.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją