Aktualności

  • 10-06-2022

DLA CYBERBEZPIECZEŃSTWA SZPROTAWY

W maju br. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał umowy na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz na usługi doradcze w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina”, na którego realizację otrzymaliśmy 611 tys. zł unijnego wsparcia z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 
Dzięki realizowanemu przedsięwzięciu w gminie przeprowadzone zostaną inwestycje teleinformatyczne, bez finansowego wkładu własnego, podnoszące poziom efektywności, jakości i bezpieczeństwa cyfrowych usług publicznych. Wdrożone zostaną również rozwiązania chroniące przed cyberatakami.
 
W ramach projektu, 17 maja br. zawarta została umowa z firmą MOB.IN Grzegorz Gawroński z Obornik na usługi doradcze przy modernizacji i rozbudowie sieci LAN w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie. Współpraca obejmować będzie pomoc przy opracowaniu SWZ oraz wsparcie w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego, a także nadzór nad prawidłową realizacją całości przedsięwzięcia.
 
Z kolei 30 maja br. burmistrz podpisał umowę ze spółką Entrast z Warszawy, która przeprowadzi wymaganą diagnozę cyberbezpieczeństwa w ratuszu.
 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”, działania 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją