Aktualności

  • 06-10-2022

Cyfryzacja ratusza ruszyła pełną parą

Trwają intensywne prace związane z realizacją projektu pn. „Cyfrowa Gmina”, w ramach którego w Urzędzie Miejskim w Szprotawie przeprowadzone zostaną inwestycje teleinformatyczne, podnoszące poziom efektywności, jakości i bezpieczeństwa cyfrowych usług publicznych.
 
W okresie od sierpnia do września br. Gmina Szprotawa zawarła umowy z wykonawcami na realizację:
  • zakupu i dostawy urządzenia UTM (Unified Threat Managment) przeznaczonego do rozbudowy zabezpieczeń logicznych w Urzędzie Miejskim w Szprotawie;
  • zakupu i dostawy oprogramowania do szyfrowania poczty i dokumentów;
  • zakupu i dostawy macierzy dyskowej, skanerów oraz serwera;
  • zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, w tym nowych komputerów, laptopów, a także blokad portów LAN i USB).
Na stanie szprotawskiego ratusza są już: urządzenie UTM, nowy serwer oraz 10 sztuk skanerów.
W najbliższym czasie zawarte zostaną również umowy z wykonawcami związane z dalszą cyfryzacją i zapewnieniem cyberbezpieczeństwa urzędu, w tym na modernizację wewnętrznej sieci LAN. 
 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”, działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją