Aktualności

  • 28-10-2022

KOLEJNY SPRZĘT IT JUŻ W RATUSZU

W październiku br. do Urzędu Miejskiego w Szprotawie wykonawcy projektu „Cyfrowa Gmina” dostarczyli kolejne urządzenia związane z cyfryzacją i cyberbezpieczeństwem.
 
Są to macierz dyskowa, która zapewni bezpieczne przechowywanie danych i kopii zapasowych, a także oprogramowanie do zarządzania zasobami i ich podziałem oraz do zarządzania kopiami bezpieczeństwa, klonowaniem i replikacją.
 
Dodatkowo, 27.10.2022 r. dostarczono 46 sztuk stacjonarnych stacji roboczych, 5 sztuk laptopów i słuchawek z mikrofonem oraz blokady portów USB i LAN. Wymiana przestarzałego sprzętu na nowy zapewni zwiększenie bezpieczeństwa danych oraz zmniejszenie podatności na incydenty dotyczące cyberbezpieczeństwa.
 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”, działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją