Aktualności

  • 25-11-2022

Nowa sieć LAN w ratuszu

2 listopada br. burmistrz Mirosłąw Gąsik podpisał umowę ze spółką Telve z Poznania na modernizację sieci LAN w budynku Urzędu Miejskiego w Szprotawie. Wykonawca, wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w pierwszej kolejności opracuje dokumentację projektową, na podstawie której następnie przeprowadzi prace modernizacyjne.
 
 
 
Zaplanowane do realizacji prace mają m.in. zwiększyć wydajność i przepustowość sieci, zwiększyć bezpieczeństwo przesyłania danych, zmniejszyć ryzyko nieautoryzowanego dostępu do sieci, a także poprawić ciągłość pracy ratusza. Zgodnie z harmonogramem modernizacja sieci LAN potrwa do czerwca 2023 r.
 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”, działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją