Aktualności

  • 18-01-2023

SZKOLENIE Z CYBERBEZPIECZEŃSTWA

W styczniu br. pracownicy Urzędu Miejskiego w Szprotawie przejdą szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa. 
 
Szkolenie obejmować będzie zagadnienia z zakresu: bezpieczeństwa baz danych i infrastruktury, bezpieczeństwa sieci LAN i Wi-Fi, szyfrowania dokumentów i poczty elektronicznej, polityki bezpieczeństwa w organizacji oraz głównych założeń i wymagań prawnych cyberbezpieczeństwa, które są niezbędne dla wykonywania pracy zawodowej urzędnika samorządowego.
 
Szkolenie zorganizowane będzie dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina”, dzięki któremu możliwa jest realizacja inwestycji teleinformatycznych, podnoszących poziom efektywności, jakości i bezpieczeństwa cyfrowych usług publicznych.
 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”, działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją