Aktualności

  • 30-03-2022

Grant PPGR na komputery przyznany!

Nasza gmina otrzymała 1.134.300 zł dofinansowania na realizację projektu pn. „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup laptopów do nauki zdalnej dla dzieci, wnuków i prawnuków byłych pracowników PPGR.
 
Sprzęt zakupiony i przekazany zostanie umieszczonym na liście osobom, spełniającym kryteria regulaminu konkursowego, w terminie realizacji projektu, tj. do listopada 2022 r.
 
Z uwagi na duży zakres przedsięwzięcia, skierowanego do 384 mieszkańców gminy, wdrożone zostaną działania logistyczno-organizacyjne, obejmujące dokonanie zakupów zgodnie z wymaganiami wynikającymi z umowy o dofinansowanie oraz przekazanie sprzętu na własność wszystkim uprawnionym osobom. Aktualnie, opracowywana jest dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie dostawcy sprzętu.
 
Wszystkie zakwalifikowane do projektu osoby prosimy o cierpliwość oraz śledzenie oficjalnego profilu fb oraz strony internetowej Urzędu Miejskiego w Szprotawie, na których przekazywane będą dalsze informacje odnośnie realizacji projektu. W razie potrzeby pracownicy ratusza będą się z Państwem kontaktować telefonicznie lub sms-owo.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją