Aktualności

  • 09-08-2022

ROZPOCZĘLIŚMY WYDAWANIE LAPTOPÓW!

W szprotawskim ratuszu ruszyło wydawanie pierwszych laptopów dla potomków byłych pracowników PGR, na które gmina pozyskała ponad milion złotych dofinansowania.
 
3 sierpnia br., burmistrz Mirosław Gąsik przekazał laptopy wraz z oprogramowaniem i akcesoriami pierwszym piętnastu osobom, z którymi zostały podpisane umowy darowizny. Wsparcie takie w naszej gminie otrzyma łącznie 384 dzieci z rodzin popegeerowskich, na podstawie złożonych wniosków.
 
Kolejnych 115 laptopów, w zakresie I tury, rozdanych zostanie do końca bieżącego tygodnia. O indywidualnym terminie odbioru, beneficjenci będą sukcesywnie telefonicznie informowani przez pracowników Urzędu Miejskiego w Szprotawie. 
 
Przedsięwzięcie finansowane jest w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”, działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją