Aktualności

  • 27-09-2022

II TURA ROZDANIA LAPTOPÓW ROZDANA

Pod koniec sierpnia br. zakończyła się II tura rozdania laptopów, podczas której przekazano 130 sztuk sprzętu IT. Ostatnia, III tura rusza w drugiej połowie września br.  Laptopami zostanie obdarowanych 124 dzieci z rodzin pegeerowskich. O indywidualnym terminie odbioru beneficjenci będą sukcesywnie telefonicznie informowani przez pracowników Urzędu Miejskiego w Szprotawie.
 
Przedsięwzięcie finansowane jest w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”, działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją