Aktualności

  • 04-11-2022

Rzeczowe rozliczenie projektu

Na początku listopada br. dokonano zakończenia rzeczowego realizacji projektu pn. „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”, działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.
 
W ramach przedsięwzięcia zakupiono i przekazano 384 laptopy wraz z oprogramowaniem oraz dwa komplety głośników i słuchawek dla osób z niepełnosprawnościami. Przekazanie sprzętu oraz podpisanie umów darowizny odbyło się w trzech turach.
 
Całkowita wartość projektu wyniosła 1.143.535,92 zł  brutto. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to  1.134.300,00 zł.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją