Aktualności

  • 25-10-2022

UDANY WYJAZD STUDYJNY

W ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Gmina Szprotawa zorganizowała w dniach 20-22 października 2022 r. wyjazd studyjny. w ramach realizacji projektu pn. „Dobre praktyki PROW – wyjazd studyjny dla liderów wiejskich”. Celem wydarzenia była wymiana wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, zwiększenie intensywności współpracy i integracji oraz poznanie dobrych praktyk wypracowanych przez partnerów projektu szczególnie w temacie rozwoju wsi oraz rozwoju lokalnej społeczności.    
Grupa 32 uczestników składająca się z przedstawicieli jst, sołtysów z Gminy Szprotawa, osób aktywnie działających na rzecz obszarów wiejskich, a także przedsiębiorców miała okazję zobaczyć inwestycje dofinansowane ze środków PROW i innych środków unijnych dokonanych na terenie województwa dolnośląskiego oraz spotkać się z przedstawicielami podmiotów, którzy aktywnie działają na rzecz rozwoju lokalnego na tym obszarze. 
 
Program wyjazdu obejmował wizytację następujących projektów:
  1. wizyta studyjna w miejscowości Radogoszcz (Gmina Lubań) – miejsce realizacji projektu pn. „Większy komfort życia na wsi – budowa placu fitness w Radogoszczy”;
  2. wizyta studyjna w miejscowości Kościelniki Górne (Gmina Leśna) - miejsce realizacji projektu pn. „Wiata za murem – wiejskie, piknikowe miejsce spotkań w sołectwie Kościelniki Górne”;
  3. wizyta studyjna w miejscowości Świeradów-Zdrój - miejsce realizacji projektu pn. „Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój” oraz „Budowa minigolfa oraz modernizacja placu zabaw w Świeradowie-Zdroju”;
  4. wizyta studyjna w miejscowości Przecznica - wizytacja inwestycji pn. „Adaptacja starej kuźni na sprzedaż produktów regionalnych oraz wiata miejska przyjazna ludziom”.
Ponadto, 20-21 października uczestnicy mieli okazję wysłuchać dwóch prelekcji nt. „Dobrych praktyk PROW” oraz „Wpływu wymiany i upowszechniania wiedzy i doświadczeń na rozwój obszarów wiejskich”.
 
Realizacja operacji znacznie poszerzyła wiedzę i informacje uczestników wyjazdu na temat zrealizowanych inwestycji i przykładów dobrych praktyk, które po przeanalizowaniu i dostosowaniu do własnych warunków będą mogły zostać wcielone w życie na obszarze naszej gminy, by wpływać na dalszy jej rozwój.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: UDANY WYJAZD STUDYJNY

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją