Aktualności

  • 05-07-2022

Szprotawa z promesą na budowę nowoczesnej infrastruktury drogowej

Wstępna promesa, o wartości 4,56 mln zł, wystawiona przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 15.06.2022 r. przekazana została naszej gminie na realizację zadania pn. „Rozbudowa części ul. Żagańskiej, ul. Sobieskiego, ul. Niepodległości wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Sobieskiego i Żagańskiej (km 0+890 – km 2+125)”.
 
4,56 mln zł przeznaczonych zostanie na zabezpieczenie wkładu własnego rozbudowy części ulicy Żagańskiej oraz ulic Sobieskiego i Niepodległości wraz z rozbudową skrzyżowana Sobieskiego i Żagańskiej czyli inwestycji, która jest częścią dużego 6 letniego przedsięwzięcia współfinansowanego w 50% ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 
Dofinansowanie uzyskane w ramach II edycji programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone zostanie na współfinansowanie przedsięwzięcia obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych, tj. rozbudowę części ul. Żagańskiej, Sobieskiego i Niepodległości, skrzyżowania ul. Żagańskiej i Sobieskiego oraz pozostałych istniejących skrzyżowań z tymi drogami, budowę ścieżki rowerowej, zjazdów indywidualnych, publicznych i na dróg wewnętrznych. Dalej, przebudowane bądź wybudowane zostaną chodniki, zatoki autobusowe z peronem, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, oświetlenie i sygnalizacja świetlna na przejściach dla pieszych, kanalizacja deszczowa oraz oznakowanie aktywne lub sygnalizacja ostrzegawcza na przejściach dla pieszych.
 
Udzielanie wstępnej promesy oznacza, iż nasza gmina w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od daty jej wystawienia musi ogłosić postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy inwestycji.  
 
Przypomnijmy! W ramach tej samej edycji Szprotawa otrzymała również 7.600.000 zł na realizację drugiej inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową infrastruktury drogowej na Osiedlu Piastowskim w Szprotawie”. Łączna wysokość pozyskanych środków w ramach tego programu to aż 12.160.000 zł.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją