Aktualności

  • 09-05-2023

RUSZAJĄ PRACE DROGOWE NA „ZABOBRZU”

Od czwartku, 11 maja br., ruszają roboty związane z prawdopodobnie najbardziej wyczekiwaną budową szprotawskich ulic, tj. Robotniczej, Witosa, Porzeczkowej i Jasnej na Osiedlu Piastowskim w Szprotawie.
 
- Remont, o który od lat apelowali mieszkańcy, oznacza przez jakiś czas spore utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym – podkreśla burmistrz Mirosław Gąsik. – Jednak efekt prac z pewnością ucieszy każdego mieszkańca Zabobrza. Dziury, wyboje i nierówności zastąpione zostaną nowymi nawierzchniami asfaltowymi o łącznej długości 1,4 km. Pojawią się nowe chodniki, skrzyżowania i przystanki autobusowe. Ponadto, przebudowane bądź wybudowane zostaną  zjazdy indywidualne i publiczne, oświetlenie uliczne oraz doświetlenie przejść dla pieszych z oprawami LED. Zakres zadania obejmuje również wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wsparcie finansowe na realizację tego przedsięwzięcia pochodzi z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.
 
Dziękuję wszystkim osobom, które włączają się w dynamiczny rozwój naszej gminy. Za szczególną aktywność i działania na rzecz modernizacji ulic na osiedlu Piastowskim dziękuję radnemu Rady Miejskiej w Szprotawie Jerzemu Chmara oraz Przewodniczącej Osiedla Grażynie Kufel.
 
Ogromne podziękowania kieruję również do mieszkańców gminy za wsparcie i zaufanie, prosząc równocześnie o cierpliwość. Wraz z moimi współpracownikami dokładamy starań, aby podobne remonty przeprowadzone zostały na wszystkich gminnych ulicach i drogach. Wierzę, że nowa perspektywa finansowa pozwoli na ich realizację. 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją