Aktualności

  • 03-10-2023

SZPROTAWKA WKRÓTCE Z WŁASNĄ ŚWIETLICĄ

Najmłodsze w naszej gminie Sołectwo Szprotawka wkrótce będzie posiadało własną świetlicę.
 
Konstrukcja świetlicy oparta będzie na prefabrykowanych elementach drewnianych. Składać się będzie z sali głównej, korytarza, pomieszczenia gospodarczego oraz łazienek dla kobiet i mężczyzn, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 
Wartość zadania pn. „Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Szprotawka” wynosi 465.795,73 zł brutto. Dofinansowanie w wysokości 150.000,00 zł pochodzi z unijnego wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana jest w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie.
 
- W imieniu własnym oraz wszystkich mieszkańców szprotawskich terenów wiejskich serdeczne podziękowania składam przede wszystkim Wicemarszałkowi Stanisławowi Tomczyszynowi, który zawsze pamięta o Szprotawianach, okazując naszej gminie niezwykłą przychylność, sympatię i troskę.
 
Dziękuję również radnemu Powiatu Żagańskiego Maciejowi Borynie, ogromnie zaangażowanemu w rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-wypoczynkowej w naszej gminie. Dziękuję szprotawskiej radnej Halinie Sawa za zaangażowanie i pomoc przy realizacji tego projektu, a także sołtysowi Szprotawki Ryszardowi Czuchraj. Podziękowania kieruję do radnych Rady Miejskiej w Szprotawie, a w szczególności do Przewodniczącego Andrzeja Stambulskiego oraz Władysława Sobczaka i Janusza Bilińskiego, którzy byli obecni przy podpisaniu umowy.
 

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją