Aktualności

  • 30-11-2023

SALA REKREACYJNA W SZPROTAWCE GOTOWA

14 listopada br. do użytku mieszkańców Szprotawki oddano obiekt, który pełni funkcję całorocznego miejsca integracji i spotkań. Budynek powstał przy istniejących już urządzeniach rekreacyjno- wypoczynkowych, tj. przy placu zabaw dla dzieci, boisku do siatkówki, siłowni zewnętrznej oraz wiatach wypoczynkowych.
 
Budynek wraz z istniejącymi już obiektami, służącymi celom sportowym i rozrywkowym, tworzy teraz kompletną przestrzeń z bezpiecznymi i atrakcyjnymi warunkami do czynnego spędzania czasu wolnego, rekreacji oraz integracji lokalnego środowiska.  
 
W ramach zrealizowanych prac wykonano roboty budowlane oraz wyposażono salę w stół z krzesłami oraz zewnętrzny stół do tenisa stołowego. Konstrukcja budynku oparta jest na prefabrykowanych elementach drewnianych. Składa się z sali głównej, korytarza, pomieszczenia gospodarczego oraz łazienek dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.
 
Wartość zadania pn. „Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Szprotawka” wyniosła  465.795,73 zł brutto. Dofinansowanie w wysokości 150.000,00 zł otrzymano z unijnego budżetu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana była w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: SALA REKREACYJNA W SZPROTAWCE GOTOWA

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją